1

Тема: Очаквайте навигационна карта на Балканите

Предстои да излезе навигационна карта за Гармин на Балканите. Картата ще включва пътната мрежа и подробни карти на по-големите градове, както и точки (POI) на забележителни обекти.