1

Тема: Нова актуализация на навигационната карта

Налична е версия 4.2 на навигационната карта за Garmin - Bulmaps.
Добавени са новите участьци от всички действащи магистрали в България.
Актуализирана е картата на София, много селища от област София и др..